söndag 17 mars kl 06:53

Uppdatering praktiska jägarskolan 6 April Aplahult

Till dig som jobbar med jägarskolans elever i den praktiska delen på skjutbanan.

INBJUDAN

Till dig som jobbar med jägarskolans elever i den praktiska delen på skjutbanan.

Anledningen: Anledningen till inbjudan är att vi ser att antalet godkända prov i länet ligger lägre än rikssnittet.

Syfte: Syftet med inbjudan är att uppdatera dom som jobbar med dom praktiska delarna i jägarskolan på banorna, utbyta erfarenheter tips och trix hur vi kan få jägarskoleeleverna att nå ett bättre resultat.

Vad man bör tänka på under träningen med eleverna för att det ska bli så likt jägarexamens proven som möjligt. Några provledare kommer att närvara och gå igenom hur man genomför proven korrekt samt ge lite tips kring vad man kan tänka på, fallgropar etc.

Att få en överblick av utbildnings nivån samt behov på dom som hjälper jxeleverna på skjutbanorna.

PLATS: Ljumgby Jsk skjutbana i Aplahult

DATUM: 24-04-06 kl. 9.00 till ca: 14.00

FÖRTÄRING: Det bjuds på fika och lunch.

UTRUSTNING: Kläder efter väder då vi kommer att vara en del utomhus och gå igenom dom olika stationerna, antecknings material.

ANMÄLAN: Anmälan och frågor till via länken frågeformuläret eller till jaktskytte kommittén senast 3 April 

Anmälan praktisk JX träff Kronoberg

 

Jocke: 066jocke@gmail.com  eller sms 070 33 79 814

Martin: martin.kraft@merliniumforklift.se

Påhl: skb505s@hotmail.com

Oskar: oskar@sjogrenselteknik.se

Välkomna

Jägareförbundet Kronobergs

Jaktskytte kommittén 

Senast uppdaterad den 17 mars