Viltvård

Viltvård är ett ganska vitt begrepp, men man kan säga att den i huvudsak syftar till att bevara och om möjligt förbättra förutsättningarna för viltet, så att artrika djurbestånd kan bevaras eller tillskapas. På så vis kan avkastningen genom jakt eller annan form av rekreation optimeras.

De olika viltvårdsåtgärderna kan variera avsevärt beroende på vilken eller vilka arter man vill gynna, samt vilken del av länet man verkar i.

Viltvård och då framförallt vinterutfodring kan också tjäna som skadeförebyggande åtgärd vad gäller t.ex. trafikolyckor och betningsskador. Finns det mat på nära håll och i riklig mängd behöver inte klövviltet förflytta sig lika mycket under fodersök och ej heller äta lika mycket toppskott av plantor.

En viltvårdsplan kan vara till stor hjälp när man kartlägger och planerar de olika förutsättningarna marken erbjuder och vilka insatser man tänker genomföra. 

De vanligaste viltvårdsåtgärderna i vårt län är bl. annat viltvatten,viltåkrar, vinterutfodring, utsättning av saltstenar, skyddsplanteringar samt inte minst att hålla efter predatorer av olika slag samt förmodligen en del annat också.

 

Senast uppdaterad den 02 juli 2013