Stödutfodring

Stödutfodra rådjuren!

När det är vinter är dödligheten hög bland rådjuren, de är dåligt anpassade till den svenska, stränga vintern. Det är främst unga och gamla djur som drabbas. Stora delar av stammen kan dö på grund av svält och andra påfrestningar.

Senast uppdaterad den 02 juli 2013