Länskommunikatör/webmaster

Nedan hittar du kontaktuppgifter till Jägareförbundet Kronobergs länskommuikatör och webmaster.

Förnärvarande är platsen som länskommunikatör vakant och eventuella frågor hänvisas till ordförande Ewert Frisk, Mobil: 070-835 52 53,
epost: ewert.frisk@gmail.com

Webmaster:
Johan Lisemark
johan@lisemark.se
0733648080

Senast uppdaterad den 21 jan