Gäddeviksås - Ungdomsjakt

- en viktig del av framtidens jakt- och viltvård

Tingsryds jaktvårdskrets, Gäddeviksås, är en viktig del inom Jägareförbundet Kronobergs verksamhet. Beläget strax söder om Tingsryd arrangeras här huvudsakligen jägarutbildningar för länets ungdomar. På så vis är de 600 hektar som utbildningsmarken utgörs av en resurs för att fortsätta bygga vidare på en sund och hållbar jakt och viltvård även i framtiden.

Utbildningsmarken används även för att arrangera aktiviteter med andra föreningar inom förbundet, där vi under dessa tillfällen passar på att utbyta erfarenheter och upplevelser inom jakt- och viltvård som också bidrar till en positiv utveckling

 

Senast uppdaterad den 04 jan 2021