Provbanor och kontaktmän

Nr         Namn

G 101   Växjö Jaktskytteklubb: Kåge Lind  070-6017729
            jagarexamen@vaxjojsk.se
            www.vaxjojsk.se

G 103   Ljungby Jaktskytteklubb: Martin Kraft, 072-58 55 630
            jagarexamen@ljungbyjsk.se
            www.ljungbyjsk.se/

G 107   Åseda Jaktvårdsförening: Thomas Josefsson 070-444 7890
            www.asedajvf.se/

G 108   Nöbbele Jaktskytteklubb: Ingemar Carlsson, 070-530 71
           ingemar.lado2@gmail.se

G 112   Fridafors Skytteförening Jaktskyttesektion: Fredrik Nilsson 070-3646686

G 201   Jaktskytteklubben Falken: Thomas Nilsson, 0709-283 509,            
            thomas@kns.se

Senast uppdaterad den 09 maj 2022