Fotograf: Katarina Forsberg

Trofébedömning

Enligt Svenska Jägareförbundets och CIC:s statuter bedöms nationella troféer som älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, vildsvin, mufflon samt skallar av räv, grävling och björn.

Kostnad:  300 kr per bedömning av betar, kranium och horn för medlem ( 600 kr för icke medlem) Avgift för eventuell medalj oberoende av storlek och valör 150 kr.

Kontakta Jägareförbundets kontor i Kalmar/Kronoberg tfn 010-584 72 84 alternativt någon av trofébedömarna nedan direkt:

Mäter kronhjort, dovhjort, älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Elias Turesson, Växjö, 010-5847657 alt.  elias.turesson@jagareforbundet.se

Mäter älg, råbock, mufflon, vildsvin och kranium:

Dan Larsson, Ljungby, 070 – 564 52 86 alt.  dan.ulla@telia.com

Några vanliga frågor och svar om trofébedömning:

Hur länge måste en trofé torka innan den kan bedömas?

En trofé skall torka en månad innan den kan bedömas. Det är upp till varje trofébedömare att neka till att mäta troféer som man bedömer ej vara torkade. Betar och skallar behöver ej torka.

Är mitt rådjurshorn värt att mäta?

Du kan få en grov uppfattning om medaljens valör genom att väga hornet. Väger trofén (kapad genom ögonhålan och med näsbenet kvar) 350 gram så räcker den ofta till brons, cirka 400 gram behövs till silver och cirka 450 gram till guld.

Tjänar jag på att råbockstrofén mäts med hel skalle?

Oftast gör man det. Svenska råbockar är stora. Om en trofé bedöms med hel skalle så drar man ifrån 90 gram på hornvikten. I själva verket väger underdelen av skallen (utan underkäke) ofta 100-110 gram.

Finns det några tumregler även för andra viltarter?

Egentligen så är det bara rådjur som man grovt kan skatta poängvalören genom att väga hornet. Andra viltarter måste mätas. Möjligen kan man generellt säga att för vildsvinsbetar  så krävs en längd av underbetarna om minst 20 cm samt ungefär 25 mm på bredaste stället för att hålla medaljklass.

Jag har hittat fällhorn som jag monterat på ett pannben i plast. Kan jag få dessa horn bedömda?

Nej, monterade fällhorn eller troféer där hornstängerna skruvats fast, kan inte blir föremål för trofébedömning.

Kan trofén vara monterad på sköld?

Nej, trofén måste vara åtskild från skölden. Däremot är det OK att trofé från älg är monterad på sköld.

Vilka viltarter kan man göra trofébedömning på?

Vanligast är hjortdjuren men även kranier av rovdjur kan mätas. De flesta trofébedömare mäter älg, rådjur och vildsvin. Kronhjort och dovhjort är det färre som mäter. Ett fåtal av trofébedömarna har också utbildning i bedömning av exotiskt vilt t
e x från Afrika.

Vad kostar det att göra en trofébedömning?

 300 kr per bedömning av betar, horn och kranium för medlem ( 600 kr för icke medlem) Avgift för eventuell medalj oberoende av storlek och valör 150 kr.

 

 

Senast uppdaterad den 13 nov 2019